Med sina offerter skickar PreBad fortlöpande med illustrationer av hur de färdiga badrummen kommer att se ut. Kunden får på så vis en mycket tydlig bild av det färdiga resultatet och det blir därmed också lättare att ta ställning till offerten. Här visas några exempel på inredningskombinationer.