3d-grafik kan presenteras på en rad olika sätt var för sig eller i kombination. Övergångar mellan olika manér kan också animeras. Här visas några bildexempel.