Landstinget Gävleborg genomför löpande renoveringar och ombyggnationer av sitt fastighetsbestånd. För att på förhand få en bättre bild av resultatet ville man på förhand se ett renoveringsprojekt på lasarettområdet. Filmen är gjord utifrån cad-filer, mätningar på plats samt möbleringsförslag från Kinnarps.