Den här filmen gjordes inför en större ombyggnad av konfektionsföretaget Gudrun Sjödén Design AB:s plocklager. Utifrån 3d-filen kunde också 2d-ritningar och stillbilder skapas för att ha ett bra referensmaterial inför ombyggnaden. De röda och blå pilar som dyker upp i filmen representerar den tänkta plockrundan för personalen.