Visualisera
Dina Idéer
Vi gör dina produkter och tjänster begripliga och säljande. Genom pedagogiska och snygga visualiseringar får dina kunder förståelse för din affärsidé, arbetsprocess eller produkt. Förstår kunden din produkt är du också ett stort steg närmare en affär.
I Gävle pågågår ständigt renoveringar och ombyggnationer av fastighetsbeståndet. Genom att på förhand se hur resultatet ska bli kan man lättare ta beslut om kostsamma åtgärder och inredningsval. Säker Vatten demonstrerar några av sina branschregler med en animerad 3d-film. Animationen visades under Nordbygg-mässan 1-4 april i år. PreBad är ett innovativt företag i VVS-branschen som renoverar badrum med en unik metod. De valde att visa sin process i sälj- och utbildningssyfte genom att göra en film om alla ingående moment. Klädföretaget Gudrun Sjödén gjorde en omfattande lager-ombyggnad så Broiler gjorde en 3d-modell av hur det skulle komma att se ut och visade hur plockrundan skulle gå.