Animerad sprängskiss över en maskindel. Operationen kan utföras på alla tekniska objekt och i ett tempo som t.ex. låter en speakerröst eller texter förklara vad som händer.