Denna film demonstrerar hur företaget PreBad gör ett stambyte. Metoden går ut på att bygga ett nytt rum i det gamla rummet med en luftspalt som löper runt de nya väggarna och golvet. Då metoden skiljer sig avsevärt från ett traditionellt stambyte ville PreBad visa alla steg som sker i byggprocessen. Demo-metoden kan användas på en uppsjö av olika koncept där man vill visa steg för steg hur det går till.