Branschorganisationen Säker Vatteninstallation har satt upp ett regelverk för att bland annat minska risken för vatten- och brännskador. Man valde att anlita Broiler 3d-grafik för att förtydliga några av de viktigaste föreskrifterna med hjälp av animationer. Genom att förmedla budskapet både med grafik och ljud uppnås en hög grad av förståelse.