En "lastbilskarikatyr" som gjordes åt logistikföretaget TransFargo.